XXI Strzeliński Rogaining

Strzelin p080 XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin' s080 - Strzelin Strzelin l080
XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin'
Strzelin w080          Strzelin r080