XXI Strzeliński Rogaining

Strzelin p070 XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin' s070 - Strzelin Strzelin l070
XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin'
Strzelin w070          Strzelin r070