XXI Strzeliński Rogaining

Strzelin p056 XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin' s056 - Strzelin Strzelin l056
XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin'
Strzelin w056          Strzelin r056