XXI Strzeliński Rogaining

Strzelin p055 XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin' s055 - Strzelin Strzelin l055
XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin'
Strzelin w055          Strzelin r055