XXI Strzeliński Rogaining

Strzelin p054 XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin' s054 - Strzelin Strzelin l054
XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin'
Strzelin w054          Strzelin r054