XXI Strzeliński Rogaining

Strzelin p053 XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin' s053 - Strzelin Strzelin l053
XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin'
Strzelin w053          Strzelin r053