XXI Strzeliński Rogaining

Strzelin p050 XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin' s050 - Strzelin Strzelin l050
XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin'
Strzelin w050          Strzelin r050