XXI Strzeliński Rogaining

Strzelin p045 XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin' s045 - Strzelin Strzelin l045
XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin'
Strzelin w045          Strzelin r045