XXI Strzeliński Rogaining

Strzelin p040 XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin' s040 - Strzelin Strzelin l040
XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin'
Strzelin w040          Strzelin r040