XXI Strzeliński Rogaining

Strzelin p036 XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin' s036 - Strzelin Strzelin l036
XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin'
Strzelin w036          Strzelin r036