XXI Strzeliński Rogaining

Strzelin p035 XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin' s035 - Strzelin Strzelin l035
XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin'
Strzelin w035          Strzelin r035