XXI Strzeliński Rogaining

Strzelin p030 XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin' s030 - Strzelin Strzelin l030
XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin'
Strzelin w030          Strzelin r030