XXI Strzeliński Rogaining

Strzelin p020 XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin' s020 - Strzelin Strzelin l020
XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin'
Strzelin w020          Strzelin r020