XXI Strzeliński Rogaining

Strzelin p012 XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin' s012 - Strzelin Strzelin l012
XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin'
Strzelin w012          Strzelin r012