XXI Strzeliński Rogaining

Strzelin p010 XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin' s010 - Strzelin Strzelin l010
XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin'
Strzelin w010          Strzelin r010