XXI Strzeliński Rogaining

Strzelin p005 XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin' s005 - Strzelin Strzelin l005
XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin'
Strzelin w005          Strzelin r005