XXI Strzeliński Rogaining

Strzelin p004 XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin' s004 - Strzelin Strzelin l004
XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin'
Strzelin w004          Strzelin r004