XXI Strzeliński Rogaining

Strzelin p003 XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin' s003 - Strzelin Strzelin l003
XXIII Zawody na Orientację 'Beniamin'
Strzelin w003          Strzelin r003